SURAT KEPUTUSAN

TAKMIR MASJID AL-ISHLAAH NITIKAN UMBULHARJO

Nomor : 1/KPTS/TAKMIR/2012

Tentang :

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AL-ISHLAAH

PERIODE 2012-2014

 

TAKMIR MASJID AL-ISHLAAH,

Menimbang :
 1. bahwa kepengurusan Takmir Masjid Al-Ishlaah Periode 2009-2011 telah berakhir;
 2. bahwa berdasarkan hasil pemilihan telah terbentuk TIM FORMATUR dan telah membentuk kepengurusan Takmir Masjid Al-Ishlaah untuk periode 2012-2014;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a dan b perlu menetapkan keputusan Takmir Masjid Al-Ishlaah tentang Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Al-Ishlaah Periode 2012-2014.
Mengingat : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. At-Taubah: 18).
Memperhatikan :
 1. Hasil Pemilihan Umum Takmir Masjid AL-Ishlaah tanggal 8 Januari 2012;
 2. Hasil musyawarah TIM FORMATUR pembentukan susunan pengurus Takmir Masjid Al-Ishlaah tanggal 8 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan susunan pengurus Takmir Masjid Al-Ishlaah Periode 2012-2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di  : Yogyakarta

Pada tanggal   : 11 Jumadil Awal 1433 H

04         Maret        2012M

Ketua Takmir Masjid Al-Ishlaah

Darmawan


Lampiran        : Surat Keputusan Takmir Majid Al-Ishlaah Nitikan Umbulharjo

Nomor             : 1/KPTS/TAKMIR/2012

Tanggal           : 11 Jumadil Awal 1433 H / 04 Mei 2012 M

Tentang           : Pembentukan Pengurus Takmir Masjid Al-Ishlaah Periode 2012-2014

 

 

SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AL-ISHLAAH NITIKAN

PERIODE 2012-2014

 

PENASEHAT :
 1. Drs. H. Wijdan Al-Arifin
 
 1. Drs. Muhsan Jazuli
NADZIR :
 1. H. Sidiq Anshori, S.Pd
 
 1. Himawan, SE
 
 1. Ratna Ningsih
KETUA :  Darmawan
WAKIL KETUA :  Suwandi,S.Ag
SEKRETARIS :
 1. Wahyu Ardi Nugroho
 
 1. Ihsan Hermawan
BENDAHARA :
 1. Jundarom
 
 1. H. Amir Bachri

 

SIE IBADAH DAN TA’LIM

Koordinator : Widodo, S.Ag.
Anggota :
 1. Muh Daslan
 2. Slamet S H W.
 3. Drs. Barwanto , SH.
 4. Ari Hinawan S.Pd.I
 5. Hj. Megawati
 6. Zultamam Rahardian

SIE SOSIAL, EKONOMI, KESENIAN DAN BUDAYA

Koordinator

Anggota

:

:

Kuswandi

 1. Haje’ron, SE.
 2. Muh Bardan
 3. Afid Nurrahman, S.Pd.I
 

 

 1. Toyib Nugraha
 2. Sudarjo

 

SIE KERUMAHTANGGAAN

Koordinator : Jumhan Hasyim
Anggota :
 1. Parwadi
 2. Mugito
 3. Jamhadi
 4. Asngadi
 5. Suwarno
 6. Basuki Darso Sumarto
 7. Ari Prasetya

SIE USAHA

Koordinator

Anggota

:

:

Sumarno

 1. Heru Purwanto
 2. H. Muhammad Ilham

 

 

 

SIE PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)

Koordinator

Anggota

:

:

Fahrul Arrozi

 1. Taufik Sulthoni
 2. Fevi Zahfiana
 3. Yogi Istiarni

 

SIE PENDIDIKAN DAN KADER

Koordinator

Anggota

:

:

Iwan Setiawan, M.Pd.I

 1. Bayu Dwi Pinto Kurniawan, S.Sos
 2. Ghifari Yuristyadi, S.Hum
 3. Rima Aksen C, S.Pd
 4. Dita Lestari Ari Wulan

 

SIE PEMBANGUNAN

Koordinator

Anggota

:

:

Drs. H. Zuchriyanto

 1. Mufroil

 

SIE KEPUTRIAN

Koordinator

Anggota

:

:

Hj. Juwartini

 1. Suprihatini
 2. Hj. Ni’mah
 3. Mundaroh

 

SIE KESEHATAN

Koordinator

Anggota

:

:

Hj. Mufdillah, M.Pd

 1. Muji Kahono
 2. Dra. Hj. Dewi Susilowati

 

SIE HUMAS

            Ketua RT 47, Ketua RT 48, dan Ketua RT 39

           

 

 

Ditetapkan di Nitikan, Yogyakarta

pada tanggal 04 Maret 2012

Ketua Takmir Masjid Al-Ishlaah Nitikan

Darmawan

Advertisements