DAFTAR SHOHIBUL QURBAN

TAHUN 1434 H / 2013 M

 

 

KELOMPOK LEMBU I

No.

Nama

Alamat

1.

Bp. H. SidiqAnshori

RT 47 RW 12

2.

Adik Deny SatriawanBinDedyIriyanto

RT 39 RW 10

3.

IbuHj. Ni’mahBisri

RT 39 RW 10

4.

IbuHj. Megawati

RT 39 RW 10

5.

Bp. Ruswanto

RT 39 RW 10

6.

Adik Muhammad RanggaRamadhaniBinDarmawan

RT 39 RW 10

7.

Bp. Mujiyanto

RT 48 RW 10

 

 

KELOMPOK LEMBU II

No.

Nama

Alamat

1.

Bp. Jundaron

RT 47 RW 12

2.

Adik Muhammad RosyidBusyairibinWidodo

RT 47 RW 12

3.

AdikManaratulHidayahbintiSuwandi

RT 47 RW 12

4.

Bp.Hajeron

RT 47 RW 12

5.

IbuHj. SitiMaisun

RT 47 RW 12

6.

Bp. Suwardi

RT 47 RW 12

7.

Sdr. FahrulArrazi bin Suranto

RT 47 RW 12

 

 

KELOMPOK LEMBU III

No.

Nama

Alamat

1.

IbuJundanah

RT 48 RW 12

2.

Bp. NurIstanto

RT 47 RW 12

3.

IbuHj. Murtini

RT 39 RW 10

4.

Bp. Kusdiyanto

RT 39 RW 10

5.

Bp. H. Muh. Bardiyan

RT 39 RW 10

6.

Bp. H. Maslum

RT 48 RW 12

7.

Sdr. Yulian Faisal SenabinSukirno

RT 39 RW 10

 

 

 

 

KELOMPOK LEMBU IV

No.

Nama

Alamat

1.

Ibu Maryam

RT 48 RW 12

2.

Bp. Elman

RT 48 RW 12

3.

Sdr. Dion AlifSaputrabinSudarjo

RT 39 RW 10

4.

IbuTuminahSuparjo

RT 39 RW 10

5.

IbuSupinahKastodiharjo

RT 48 RW 12

6.

IbuHj. Dulahhadi

RT 39 RW 10

7.

Bp. Panjono

RT 48 RW 12

 

 

KELOMPOK LEMBU V

No.

Nama

Alamat

1.

Bp. H. AnangBahroni

RT 40 RW 10

2.

IbuMuh. Fathoni

RT 48 RW 12

3.

Sdr. NurRizkiWijayabinNungHarjanto

RT 47 RW 12

4.

IbuSarastantriHeniKusumaIndriyanti

RT 48 RW 12

5.

Bp. Mardi Lukito (Alm.)

RT 48 RW 12

6.

Bp. MamduhHanafi

RT 48 RW 12

7.

AdikAlenaSupriyonobintiSupriyanto

RT 47 RW 12

 

 

KELOMPOK LEMBU VI

No.

Nama

Alamat

1.

IbuSarjiyatiSudarwanto

RT 47 RW 12

2.

Bp. Slamet

RT 47 RW 12

3.

Bp. Soegiarto bin WaridPrawirowisastro

RT 47 RW 12

4.

Sdri. Yogi IstiarniPrihatiningsihbintiJumhanHasyim

RT 47 RW 12

5.

IbuZulainah

RT 41 RW 11

6.

Ibu Sri Suwarti

RT 39 RW 10

7.

Sdr. AmbarKusantorobinMuh. Hasyim

RT 47 RW 12

 

 

 

 

KELOMPOK LEMBU VII

No.

Nama

Alamat

1.

IbuPringgoDipuro

RT 48 RW 12

2.

Bp. H. Siswanto, SH

RT 47 RW 12

3.

Sdri. TyasNurKartikabintiHartoyo

RT 47 RW 12

4.

Ibu Sri Hartini

RT 47 RW 12

5.

IbuSitiRodjaunah

RT 39 RW 10

6.

IbuHj. SitiNgamirohSukamto

RT 39 RW 10

7.

Sdr. SafabilabintiSugengTriyono

RT 39 RW 10

 

 

KELOMPOK LEMBU VIII

No.

Nama

Alamat

1.

Bp. HeruPurwanto

RT 39 RW 10

2.

Sdr. RahadianLuthfianantaWibawabinZuhriyanto

RT 39 RW 10

3.

Bp. A. Sofingi

RT 39 RW 10

4.

Bp. AmatZamroni

RT 47 RW 12

5.

Sdri. DesiPutriRahmasaribintiSumardi

RT 48 RW 12

6.

Sdri. Maharani Indah DewantibintiMasyhariMakasi

RT 48 RW 12

7.

Bp. Mugito

RT 39 RW 10

 

 

KELOMPOK LEMBU IX

No.

Nama

Alamat

1.

Sdri. Hj. AdlinaSabilabinti H. Yatijo

RT 48 RW 12

2.

Sdr. H. Muhammad Ilhambin H. Yatijo

RT 48 RW 12

3.

Sdr. MuhammadDaudRamadhanbin H. Yatijo

RT 48 RW 12

4.

AdikKhansaAuliaRamadhani

RT 48 RW 12

5.

IbuHj. AndinaPuspitasari

RT 48 RW 12

6.

Bp. AriestaRoosmana

RT 48 RW 12

7.

AdikKayla AfrinadhirabintiAriestaRoosmana

RT 48 RW 12

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK LEMBU X

No.

Nama

Alamat

1.

IbuDewiIrawati

RT 39 RW 10

2.

Sdr. DwiKusugiyantobinHaryadi

RT 47 RW 12

3.

Sdr. IsanFaizunHidarbinKunandar

RT 48 RW 12

4.

IbuHj. MufdillahMasyhariMakasi

RT 48 RW 12

5.

Bp. Edo Sukmawardana

RT 47 RW 12

6.

IbuSorayaTohaAlbar

RT 48 RW 12

7.

Bp. YudonoSupoNusantoro

RT 39 RW 10

 

 


 

DAFTAR SHOHIBUL QURBAN

(KELOMPOK KAMBING)

TAHUN 1434 H / 2013 M

 

No.

Nama

Alamat

 1. 1.       

IbuSudariyahMuhHasyim

RT 47 RW 12

 1. 2.       

Bp. GhifariYuristiadhi

RT 48RW 12

 1. 3.       

Bp. AmbarRiyanto

RT 47 RW 12

 1. 4.       

AdikM. AflahPahlevi bin UswadHasani

RT 48 RW 12

 1. 5.       

AdikMelianaShofibintiSyaifulAmri

RT 47 RW 12

 1. 6.       

Adik Aisha Salsabila bin Elman

 

 1. 7.       

Bp. Muh. Khamadani

 

 1. 8.       

Bp. Haryono

 

 1. 9.       

IbuIstrimah

 

 1. 10.   

AdikShaviraArdintaZahidabintiArdiWahyuNugroho

 

 1. 11.   

AdikAgusHervantoHadnabin H. Moch. Zein

 

 1. 12.   

Sdri. TrianaHerfianibinti H. WarasSantoso

 

 1. 13.   

IbuGunawan

 

 1. 14.   

Adik Don Nanda Werdhana bin Mardono

 

 1. 15.   

Sdr. Yudha Ryan

 

 1. 16.   

Sdr. Muhammad Faisal Zain

 

     
 1.  

 

 

Aqiqah  Yuliana Nurul Fatimah